Breadcrumbs

Вести

Како се изигрува Законот за слободен пристап дo информации од јавен карактер

Овој напис го има и на: Албански

Cover-up. Фото: Truthout.org,, Jared Rodriguez, 2012

Cover-up. Фото: Truthout.org, Jared Rodriguez, 2012

Според искуствата на новинарите, министерствата за финансии и за внатрешни работи се најзатворените институции во земјава. МВР, речиси во сите случаи се повикувало на класифицирани информации, а Министерството за финансии или не одговара или, пак, прави сè да го одбие барањето. Министерството за финансии крие колку пари им исплатило на неосновано притворените или судени луѓе во Македонија, за тајна го смета и бројот на луѓе кои исполнија услов за пензија, но побарале продолжување на работниот стаж и серија други прашања за кои парите се исплатуваат од буџетот и овие информации во никој случај не можат да бидат тајни.

Пишува: Саше Димовски

Случај 01

Копија од сите договори склучени помеѓу вашата Општина и невладините организации за финансирање на проекти од Буџетот на општината за 2013 година, вклучително и копија од општинските одлуки за доделување на средствата поединечно по невладина организација.

Барање | Одговор

Претставена платформата „SlobodenPristap.mk“

Правната програма на Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) во соработка со Фондацијата „Метаморфозис“, на 11-ти декември ја претставија интернет платформата „Слободен пристап“ (http://slobodenpristap.mk/) која има за цел да помогне во процесот на барање информации од јавен карактер.

Покана за прес-конференција: Промоција на бесплатна е-платформа за слободен пристап до информации од јавен карактер

По повод 10-ти декември, денот на човековите права, правната програма на Фондацијата отворено општество – Македонија (ФООМ), во соработка со Метаморфозис, Фондација за интернет и општество, во среда, 11 декември 2013 година, во ГЕМ клубот, со почеток во 10.30 часот, ќе одржи прес конференција за новинари на која ќе ја промовира бесплатната е-платформа за испраќање на барања за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Инфографик: Законот за слободен пристап до информации од гледна точка на имателите на информации од јавен карактер

Додека од една страна, истражувањата и извештаите за запознаеноста и ставовите на граѓаните со Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер се или оскудни или воопшто ги нема, од друга страна постојат повеќе извештаи кои ги опфаќаат имателите на информации. Имено, во својот годишен извештај Комисијата редовно дава осврт на имплементацијата на Законот и се осврнува на обврската и на податоците што ги добива од страна на имателите на информации кои се задолжени да доставуваат годишен извештај до Комисијата. Иако ваквите извештаи се само делумни, тие сепак даваат слика за состојбата и за имплементацијата на Законот од страна на имателите на информации.

Страница 1 од 17