Breadcrumbs

Вести

Информација за платите во Општина Бутел чини 9.000 денари

Извор: Катица Чангова / Утрински весник

Можеби е за рубриката „Верувале или не“, но информацијата за советничките „плати“ во скопската Општина Бутел ќе ги чини граѓаните 9.000 денари! Со образложение „информацијата е од јавен карактер и може да биде злоупотребена“, Јавното претпријатие „Брегалница“ од Делчево не сака да достави фотокопија од анализата на водата за последниот месец, па на граѓанинот му предлага устен одговор, бидејќи „не смееле да дадат писмен со печат“.

Ѕид од тишина: Година од спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ) на 26 ноември 2007 година  организираше тркалезната маса со наслов „Една година подоцна“ по повод едногодишното набљудувањето на спроведувањето на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Месец на отвореното општество на ФИООМ

Годинава, Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ) одбележува 15 години од своето основање и работење. Својот јубилеј ФИООМ ќе го прослави работно, со организирање низа настани: дебати, промоции, изложби, конференција, во текот на „месецот на отвореното општество“, ноември 2007 година.

Бесплатна правна помош за граѓаните во остварување на правото за слободен пристап до информации

Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ) во соработка со Македонското здружение на млади правници (МЗМП) на 29 и 30 септември 2007 во Струга организираа втор напреден тренинг за адвокати кои ќе даваат бесплатна правна помош за граѓаните во остварување на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Страница 12 од 17