Breadcrumbs

Вести

Европска конвенција за пристап до службени документи

Доколку нацртот се усвои во сегашната форма, Европската конвенција за пристап до службени документи ќе легитимизира законодавство на кое му недостасуваат важни мерки за безбедност коишто во моментов можат да се најдат во голем број национални закони за пристап до информации со што се занемарува огромниот напредок направен во последните години, реализиран и во Република Македонија.

Проект

Набљудување на имплементацијата на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер во областа на високото образование

Информациите и натаму остануваат тајни

Извор: Катица Чангова / Утрински весник 

Владата на Македонија цели осум месеци одбива да и' ги презентира на јавноста фотокопиите од договорите за продажба на рафинеријата ОКТА и „Македонски телекомуникации“.

Поднесени 629 барања, на 40 отсто немало одговор

Извор: Време

До јавните институции, граѓаните поднеле вкупно 629 барања, од кои во 40 отсто случаи се соочиле со „молчење на администрацијата“, покажува извештајот за спроведувањето на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Страница 11 од 17