Breadcrumbs

Вести

Владините кампањи-изгор

Меѓу 70 и 100 милиони евра најверојатно потрошила владата за реклами и за огласи во медиумите и за добро осмислено претставување во јавноста во рок од нецели три години, покажуваат пресметките на невладината организација за борба против корупцијата „Транспарентност“.

ПРАВНА ПРОГРАМА

Фондацијата Институт отворено општество - Македонија (ФИООМ) во соработка со Македонското здружение на млади правници (МЗМП), на 12 септември 2008 во Скопје, ја организираа петтата регионална средба, како дел од проектот: „Промовирање и заштита на правото за  слободен пристап до информации од јавен карактер во Република Македонија“.

Власта гради ѕидови околу пристапот до информациите

- Колку автомобили има во возниот парк на Владата?
- Колкава е годишната потрошувачка на гориво за службените патувања на министрите?
- Колку плата зема министерот за образование?
- Колку кантини работат во касарните?

Ѕид од тишина

Еден од најфрапантните резултати е дека молчење на администрацијата имало кај речиси половината државни органи на централно ниво и дури 62,96 отсто кај политичките партии

ПРАВНА ПРОГРАМА

Реакција до Собранието на Република Македонија во врска со Предлогот за донесување на Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, со предлог закон

Страница 10 од 17