Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Предлог за дополнување на Нацрт-акциски план за Отворено владино партнерство (прва верзија) на Република Македонија

Денеска, 23 март 2012 година, Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) испрати Предлог за дополнување на Нацрт-акциски план за Отворено владино партнерство (прва верзија) на Република Македонија до Министерството за информатичко општество и администрација.

ФООМ смета дека во Нацрт-акцискиот план за Отворено владино партнерство, а следејќи ги предлог-акциските планови и на другите држави, кај предложените мерки недостасува поврзаност на тековните реформи и веќе направените напори за поголема транспарентност и отчетност, со новите чекори кои ќе бидат преземени, но и не се дадени индикатори за следење на имплементацијата на Акцискиот план. Генерално, вака како што е даден, Нацрт-акцискиот план за Отворено владино партнерство остава впечаток дека: (1) Владата својата транспарентност и отвореност ја сфаќа само како сет од информатички мерки, (2) Владата не поставува високи цели кон кои ќе се стреми за зголемување на транспарентноста и отчетноста и (3) отсуствува пристапот на Владата за зголемена соработка со граѓанските организации и партиципативно креирање политики.

Преземете го предлогот за дополнување на Нацрт-акциски план за Отворено владино партнерство од тука.