Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Информативна средба за граѓаните

Македонското здружение на млади правници и Фондацијата Институт отворено општество – Македонија на ден 1 Декември 2010  (среда) во 10 часот, организираа информативна средба за граѓаните заради запознавање со правото на пристап до информации од јавен карактер.

За таа цел, од 10 до 13 часот, пред Агенцијата за вработување во Скопје беше поставен штанд на кој беа делени едукативни брошури за слободен пристап до информации од јавен карактер. Истовремено заинтересираните граѓани поставуваа прашања на кои добија правна помош во врска со слободниот пристап.

Беа поделени 150 брошури на македонски и албански јазик на граѓаните кои се интересираа за правото на слободен пристап до информациите.

Оваа средба со граѓаните е последната од четирите во 2010 година во рамки на проектот „Право да знам, право да учествувам!“ имплементиран од Македонското здружение на млади правници, а поддржан од Фондацијата Институт отворено општество – Македонија.