Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Соопштение: Комисијата не дозволува жалба против известување

Македонското здружение на млади правници и Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ), месечно Ве информираат за состојбата со остварувањето на првото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, во рамките на проектот „Слободен пристап до информации од јавен карактер“.

Приближувајќи се до утрешниот ден, 1-ви септември, кога се означуваат четири години од почетокот на примената на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, период во кој конечно имателите и граѓаните почнаа да стануваат свесни за постоењето и значењето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, со своите решенија успеа имплементацијата на Законот да ја врати чекор наназад

Целото соопштение е достапно во МС Ворд формат.