Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Власта гради ѕидови околу пристапот до информациите

- Колку автомобили има во возниот парк на Владата?
- Колкава е годишната потрошувачка на гориво за службените патувања на министрите?
- Колку плата зема министерот за образование?
- Колку кантини работат во касарните?
Ова се дел од прашањата на „Нова Македонија“ на кои државата, иако е обврзана, не одговори и по законскиот рок од 30 дена во кој мора да даде одговор.