Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Проект: Набљудување на слободниот пристап до информациите од јавен карактер

Во неделата на 16 септември 2007 год. во Скопје се спроведе инструктажа за 100 баратели, кои користејќи го правото од Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер, ќе поднесуваат барања до имателите на информации на централно ниво.

Целта е да се тестира имплементацијата на законот во текот на 2007 година. Партнер имплементатор на проектните активности на ФИООМ е и Македонското здружение на млади правници.