Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Незаконита пресуда на управниот суд за ограничувањето на слободниот пристап до информации

На граѓанинот, барател во постапка за слободен пристап до информации од јавен карактер, му беа потребни скоро 4 години за да добие шанса за повторно разгледување на неговото барање: „На колку предмети се користеле специјални истражни мерки во текот на 2006 и 2007 година“?

Две години му беа потребни на Управниот суд да ја потврди негативната одлука на Комисијата, но сега добро е што во долгогодишната постапка, по изминати скоро четири години Врховниот суд најде дека Пресудата на Управниот суд е незаконита! Врховниот суд е единствениот кој размислува дека пристапот до информациите е правило, а не исклучок.

Ваквите насоки од Врховниот суд се за поздравување ако се знае дека во Македонија пристапот до информациите е сведен на игнорирање од институциите. Дури високи 68% од поднесените жалби во 2010 година до Комисијата се поднесени заради молчење на администрацијата.

Целото соопштение преземете го тука