Најнови вести

Соопштение: Финансиите на политичките партии под закрила на институциите

До кога финансиите на политичките партии ќе бидат „заштитена мечка“ во Македонија? Транспарентност Македонија остро реагира на одлуките на Вишиот Управен Суд на РМ со кои го ограничува правото на слободен пристап до информации за финансиите на политичките партии. Прашањата кои беа предмет на барања за слободен пристап до информации од јавен карактер се однесуваа за финансирањето на политичките партии за парламентарните избори од 2011 година во периодот кога политичките партии сѐ уште беа иматели на информации според Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер (КОМСПИ).

ПРОМОЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕ, 27.09.2013


Right to Know Day - Меѓународен ден на правото за слободен пристап до информации

Фондацијата Oтворено општество - Македонија (ФООМ), по повод Меѓународниот ден на правото за слободен пристап до информации, 28 септември, ќе ги промовира резултатите од најновото истражување за перцепцијата на граѓаните за правото на слободен пристап до информации во Македонија, како и видувањата на имателите на информации во врска со спроведувањето на Законот за слободен пристап до информациите. Промоцијата ќе се одржи во петок, 27 септември 2013 година, во ГЕМ клубот, со почеток во 10.30 часот.

Непостоењето на соодветен систем за санкционирање на имателите на информации ги прави неодговорни во почитувањето на законските обврски

Целта на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер донесен пред седум години, беше пред сѐ овозможување на пристап на граѓаните и другите лица до информациите кои ги создаваат државните органи при својата работа, а кои се од јавен интерес. Но, и по седумгодишната примена, некои државни институции не ја сфатија сериозно правната обврска која произлегува од овој закон, ниту пак одговорноста која би ја сносиле доколку не одговорат на поднесеното барање.

Страница 4 од 27