Најнови вести

Коментар на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Коментар на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер Правната програма на Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ) го издаде Коментарот на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на РМ бр.13/2006). Автори на Коментарот се проф. д-р Борче Давитковски и доц. д-р Ана Павловска – Данева од Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје.

Извештај од анализа на законите и практиките за слободен пристап до информации

На 22 декември 2006 година со почеток во 12:00 часот беше промовиран Извештајот на Иницијатива за правда при Отворено општество од анализата на законите и практиките за слободен пристап до информации во четиринаесет земји „Отвореност и молчење“.

Како се спроведува законот за пристап до информации: Одговараат за да не одговорат

Не одговараат воопшто или даваат одговори во кои ништо не кажуваат – вака се однесуваат министерствата, јавните претпријатија, општините и судовите кога граѓаните ќе им побараат информации. Иако Законот за слободен пристап до информации од пред неполни четири месеци ги обврза на транспарентност во работата, институциите тешко се отвораат за јавноста.

Страница 26 од 27