Најнови вести

Месец на отвореното општество на ФИООМ

Годинава, Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ) одбележува 15 години од своето основање и работење. Својот јубилеј ФИООМ ќе го прослави работно, со организирање низа настани: дебати, промоции, изложби, конференција, во текот на „месецот на отвореното општество“, ноември 2007 година.

Информациите се губат во лавиринтите на обемните ресори

Извор: Катица Чангова / Утрински весник


Одисејата за добивање информации од јавен карактер можеби е најприсутна во министерствата за труд и социјална политика, за одбрана, за внатрешни работи и за транспорт и врски.

Бесплатна правна помош за граѓаните во остварување на правото за слободен пристап до информации

Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ) во соработка со Македонското здружение на млади правници (МЗМП) на 29 и 30 септември 2007 во Струга организираа втор напреден тренинг за адвокати кои ќе даваат бесплатна правна помош за граѓаните во остварување на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Страница 20 од 27