Најнови вести

Владините кампањи-изгор

Меѓу 70 и 100 милиони евра најверојатно потрошила владата за реклами и за огласи во медиумите и за добро осмислено претставување во јавноста во рок од нецели три години, покажуваат пресметките на невладината организација за борба против корупцијата „Транспарентност“.

ПРАВНА ПРОГРАМА

Фондацијата Институт отворено општество - Македонија (ФИООМ) во соработка со Македонското здружение на млади правници (МЗМП), на 12 септември 2008 во Скопје, ја организираа петтата регионална средба, како дел од проектот: „Промовирање и заштита на правото за  слободен пристап до информации од јавен карактер во Република Македонија“.

Власта гради ѕидови околу пристапот до информациите

- Колку автомобили има во возниот парк на Владата?
- Колкава е годишната потрошувачка на гориво за службените патувања на министрите?
- Колку плата зема министерот за образование?
- Колку кантини работат во касарните?

Страница 16 од 27