Најнови вести

Светски ден за слободни медиуми 2010

Скопје, 3 мај 2010 година. Фондацијата Институт отворено општество - Македонија, Македонското здружение на млади правници и Младинскиот образовен форум го одбележуваат Светскиот ден за слободни медиуми 2010 година, кој оваа година е посветен на слободниот пристап до информациите.

ИМАМ ПРАВО ДА ЗНАМ!

28 Септември - Меѓународен ден на слободниот пристап до информациите од јавен карактер

Правна програма: ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА

И по изминати три години од примената на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер 63% од граѓаните не знаат дека постои законот

Страница 13 од 27