Најнови вести

Анализа на студентската и академската мобилност: „Сонуваме да патуваме“

Сонуваме да патуваме Младински образовен форум (МОФ), со поддршка на Фондацијата Институт отворено општество – Македонија, на 27.01.2011 година, во ЕУ Инфоцентар,  одржа јавна трибина на која ги презентираше резултатите од истражувањето на тема “Мобилност на студенти и академски кадар”. Овие резултати се публикувани во брошурата “Сонуваме да патуваме”.

Информативна средба за граѓаните

Македонското здружение на млади правници и Фондацијата Институт отворено општество – Македонија на ден 1 Декември 2010  (среда) во 10 часот, организираа информативна средба за граѓаните заради запознавање со правото на пристап до информации од јавен карактер.

Соопштение: Комисијата не дозволува жалба против известување

Македонското здружение на млади правници и Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ), месечно Ве информираат за состојбата со остварувањето на првото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, во рамките на проектот „Слободен пристап до информации од јавен карактер“.

Страница 12 од 27