Најнови вести

Меѓународен ден за слободен пристап до информации

По повод Меѓународниот ден за слободен пристап до инфорации „Имам право да знам“ (Right to Know Day) - 28 септември 2011 година, Фондацијата Отворено општество – Македонија, Транспарентност Македонија, Фондацијата Метаморфозис, Македонското здружение на младите правници, Младинскиот образовен форум и  Цивил – центар за слобода, ја промовираат веб страната www.spinfo.org.mk.

Анализа на процесот на креирање на регулативите преку изготвување на проценка на влијанието на регулативата во 2010

naslovna-3dАнализата на процесот на креирање на регулативите преку изготвување Проценка на влијанието на регулативата е производ од набљудувањето спроведено од страна на Македонското здружение на младите правници во текот на 2010 година, во рамките на проектот „Право да знам, право да учествувам“ поддржан од Фондацијата Институт отворено општество – Македонија. Набљудувањето имаше за цел да го утврди начинот на креирање на регулативите од страна на државните органи, односно начинот на кој државните органи ја утврдуваат потребатата од донесување на нова и измена и дополнување на веќе постоечката регулатива.

Незаконита пресуда на управниот суд за ограничувањето на слободниот пристап до информации

На граѓанинот, барател во постапка за слободен пристап до информации од јавен карактер, му беа потребни скоро 4 години за да добие шанса за повторно разгледување на неговото барање: „На колку предмети се користеле специјални истражни мерки во текот на 2006 и 2007 година“?

Страница 10 од 27