Најнови вести

Европската унија усвои нов закон кој го предложи Европската комисија со цел да се гарантира правото на информации на обвинетите во текот на кривични постапки

Министрите за правда на државите-членки на ЕУ усвоија нов закон кој Европската комисија го предложи со цел да се гарантира правото на информации на обвинетите во текот на кривични постапки. Според „Директивата за право на информации во кривични постапки“, осомничените за кривично дело ќе бидат информирани за своите права на јазик кој тие го разбираат. Оваа мерка ќе гарантира дека земјите од ЕУ на сите лица кои ќе бидат уапсени или се предмет на Европскиот налог за апсење – ќе им биде прочитан Списокот на правата каде се наведуваат неговите/нејзините основни права за време на кривичната постапка. Откако ќе стапи во сила (две години по неговото објавување во Службениот весник на Европската унија – што се очекува да се случи во следните неколку недели), новиот закон ќе се применува во околу 8 милиони кривични постапки годишно, во сите 27 држави-членки на ЕУ. Во моментов, ова право постои само во една третина од државите-членки.

Целото соопштение

Предлог за дополнување на Нацрт-акциски план за Отворено владино партнерство (прва верзија) на Република Македонија

Денеска, 23 март 2012 година, Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) испрати Предлог за дополнување на Нацрт-акциски план за Отворено владино партнерство (прва верзија) на Република Македонија до Министерството за информатичко општество и администрација.

Политичките партии не сакаат да зборуваат за своите пари

tm foomПолитичките партии во Македонија се нетранспарентни во нивното финансирање, а институциите овластени за регулација на финансирањето многу слабо ги спроведуваат законските норми. Ова се генералните забелешки од тркалезната маса одржана на 15-ти февруари, каде што беше претставен годишниот Извештај за транспарентност во финансирањето на политичките партии, издаден од Транспарентност Македонија (ТМ) и Фондацијата Отворено општество Македонија (ФООМ).

За потребите на Извештајот биле испратени 224 барања за добивање информации до 55 политички партии, како и до сите инволвирани субјекти кои се задолжени за регулација на финансирањето на политичките партии. Меѓу другото, од политичките партии на увид биле побарани и годишни финансиски извештаи за 2010 година, како и извештаи за финансирање на изборната кампања.

Страница 7 од 27