Најнови вести

Како се изигрува Законот за слободен пристап дo информации од јавен карактер

Овој напис го има и на: Албански

Cover-up. Фото: Truthout.org,, Jared Rodriguez, 2012

Cover-up. Фото: Truthout.org, Jared Rodriguez, 2012

Според искуствата на новинарите, министерствата за финансии и за внатрешни работи се најзатворените институции во земјава. МВР, речиси во сите случаи се повикувало на класифицирани информации, а Министерството за финансии или не одговара или, пак, прави сè да го одбие барањето. Министерството за финансии крие колку пари им исплатило на неосновано притворените или судени луѓе во Македонија, за тајна го смета и бројот на луѓе кои исполнија услов за пензија, но побарале продолжување на работниот стаж и серија други прашања за кои парите се исплатуваат од буџетот и овие информации во никој случај не можат да бидат тајни.

Пишува: Саше Димовски

Случај 01

Копија од сите договори склучени помеѓу вашата Општина и невладините организации за финансирање на проекти од Буџетот на општината за 2013 година, вклучително и копија од општинските одлуки за доделување на средствата поединечно по невладина организација.

Барање | Одговор

Претставена платформата „SlobodenPristap.mk“

Правната програма на Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) во соработка со Фондацијата „Метаморфозис“, на 11-ти декември ја претставија интернет платформата „Слободен пристап“ (http://slobodenpristap.mk/) која има за цел да помогне во процесот на барање информации од јавен карактер.

Страница 1 од 27