2007

Случај 03

Број на поднесени кривични пријави за прекршителите на одлуките за затворање на угостителските објекти.

Барање | Одговор

Случај 02

Колку угостителски објекти се затворени во текот на 2007 год?

Барање | Известување

Случај 01

Правилник за систематизација на работните места во Инспекторатот.

Барање | Одговор