2007

Случај 05

Целосен преглед на финансирањето на политичката партија

Случај 04

Регистарот за донации за 2006 (согласно законот за финансирање на политичките партии)

Потврда | Ургенција | Решение на Комисијата | Одговор на барање

Случај 03

Копија од Статутот на партијата

Барање | Одговор на барање

 

Случај 02

Целосен преглед на финансирање на политичката партија (финансиско-материјално работење) за период јануари-декември 2006 година

Барање

Случај 01

Регистарот на донации за 2006 година (член 17 од Законот за финансирање на политиките партии)

Барање | Одговор