2007

Случај 05

Колку приходи во 2006 год. по основ на наплата на паркинзи има Јавното претпријатие?

Одговор на барање

Случај 04

Колку изнесуваат месечните примања на Директорот на јавното претпријатие?

Одговор на барање

Случај 03

Правилник за систематизација на работни места во ЈП Градски паркинг Скопје.

Одговор на барање

Случај 02

Колку средства во текот на 2006 ЈП има наплатено од паркинзите?

Барање | Одговор на барање

Случај 01

Одлука за висината на надомест на членовите на Надзорниот одбор.

Барање | Одговор на барање