2009

Случај 01

Колку средства се собрани во текот на 2008 година од наплата на туристичка такса во Општина Охрид?

Барање | Одговор на барање