2010

Случај 01

Колку првостепени одлуки има донесено Основниот суд Тетово за изборните нерегуларности во 2008 и 2009 година поединечно, (по член 158, член 159, член 160, член 161, член 162, член 163, член 165, член 165-а, член 394, член 396, член 386, член 364, член 361 и член 144), каков вид на одлуки (осудителни, одбивателни и ослободителни), и дали сеуште има незавршени постапки и колку по истите кривични дела од КЗ?

Барање | Одговор