2010

Случај 03

Колку вкупно предмети се решени во текот на 2009 година во Управниот суд?

Барање | Одговор

Случај 02

Колку вкупно нерешени предмети имало за решавањето во Управниот суд на 31.12.2009 година, колку од овие предмети се пренесени од претходните години а колку се ново примени во текот на 2009?

Барање | Одговор

Случај 01

Колку нови предмети се решени и примени во текот на првите пет месеци во 2010 година?

Барање | Одговор