2007

Случај 06

Колкав е процентот на регистрирани даночни обврзници кои вршат дејност на зелените пазари согласно законот за фискализација на зелените пазари од 1.07.2007?

Барање | Известување

Случај 05

Колку средства се потрошени за кампањата вложи во својата иднина, побарај фискална сметка и од која буџетска ставка се платени?

Барање | Известување | Жалба | Одговор

Случај 04

Листа на информации од јавен карактер

Барање | Известување

Случај 03

Колку кривични пријави за корупција и организиран криминал се поднесени во 2007 год.?

Барање | Жалба

Случај 02

Колку финансиски средства УЈП потрошила за набавка на компјутерска опрема.

Барање | Препраќање на барање | Одговор на барање