2008

Случај 01

Колкав е износот на странски инвестиции кој пристигна во РМ во 2007 година?

Барање | Жалба | Одговор