2007

Случај 06

Колку средства се доделени на ЗГ/фондации во периодот од 1999-2006?

Барање | Жалба | Известување | Допис | Ургенција | Решение на Комисијата

Случај 05

Договор меѓу АМС и фирмата за обнова на 35-те спортски сали од објавата во 2007

Барање | Жалба | Ургенција | Заклучок на Комисијата

Случај 04

Колку финансии се предвидени за проектот – Избор на спортски национален дрес и навивачка химна и од која Буџетска ставка се плаќаат?

Барање | Одговор | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата

Случај 03

Договорот помеѓу Агенцијата за млади и спорт и фирмата за обнова на 35те спортски сали од објавата во 2007 година.

Барање | Одговор на барање

Случај 02

Колку ќе чини ангажманот на фудбалерот Славковски сосе материјални трошоци за негов транспорт.

Барање | Жалба | Полномошно