2009

Случај 08

Колку лица се вработени на определено време во Министерството за внатрешни работи во периодот 1 јануари-10 март 2009 година?

Барање

Случај 07

Колку лица се вработени на неопределено време во Министерството за внатрешни работи во периодот 1 јануари – 10 март 2009 година?

Барање | Одговор

Случај 06

Дали постапката за јавна набавка на чоколадно млеко, трајно стерилизирано млеко, топено сирење, кисела павлака, кашкавал мешан, млечна чоколада, оранж бисквита, вафли и др. (78/2008), е обжалена, доколку е обжалена колку жалби се поднесени и кои се основните причини поради кои се изјавени жалбите?

Барање | Жалба | Одговор

Случај 05

Дали е донесена одлука за поништување на постапката за јавна набавка на на чоколадно млеко, трајно стерилизирано млеко, топено сирење, кисела павлака, кашкавал мешан, млечна чоколада, оранж бисквита, вафли и др. (78/2008), и ако да, поради која причина наведена во членот 169 од Законот за јавни набавки? Доколку е донесена одлука за поништување, дали повторно е објавен оглас или е пристапено кон преговарање без објавување на оглас.

Барање | Жалба

Случај 04

Дали е донесена одлука за набавка за избор на најповолна понуда за постапката за јавна набавка на тонери, кертриџи за печатари и друг потрошен материјал (07/02/2008), кој економски оператор е избран како најповолен и кој е вредноста на склучениот договор?

Колку денови поминале од отворањето на понудите до донесувањето на одлуката за избор на најповолен понудувач?

Барање | Жалба