2013

Случај 02

Дали ДКСК достави до Јавното обвинителство иницијативи за поведување постапки за кривично гонење на организаторите на изборни кампањи за парламентарните избори од Јуни 2011 година, согласно со член 49 став 1 од Законот за спречувње на корупцијата, Изборниот законик и Законот за финансирање на политичките партии? Доколку одговорот е потврден, бараме фотокопии од поднесените иницијативи.

Барање

Случај 01

Дали Државната комисија за спречување на корупцијата достави до Јавното обвинителство иницијативи за поведување постапки за кривично гонење на организаторите на изборни кампањи за локалните избори од март 2013 година, согласно со член 49 став 1 од Законот за спречување на корупцијата, Изборниот законик и Законот за финансирање на политичките партии? Доколку одговорот е потврден, бараме фотокопии од поднесените иницијативи.

Барање | Одговор на барање | Заклучок на КОМСПИИзвестување од Транспарентност Македонија