2013

Случај 01

За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на министерството почеток на процесот на донесување на законот од моментот на усвојувањето на Акцискиот план за Отворено владино партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk, согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство?

Барање | Одговор на барање | Повторено барање | Одговор на барање