2012

Случај 03

Копија од сите дописи на општината кои се доставени до Собранието на РМ и одговорите на доставените дописи, од моментот на изборот на актуелниот состав на Советот на општината и на градоначалникот до моментот на добивањето на ова барање?

ОдговорДополнување на барање

Случај 02

Кои пратеници од сегашниот состав на Собранието на РМ и колку средби одрале со граѓаните на вашата општина?

Одговор (1) | Одговор (2) | Одговор (3) | Одговор (4) | Одговор (5) 

Случај 01

На кои пратеници од сегашниот состав на Собранието на РМ од изборната единица на вашата општина им е обезбедена просторија за контакт со граѓаните и каде се наоѓа определената просторија?

БарањеОдговор