Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 03

Дали е донесена одлука за приватизација на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор, и ако е донесена, копија од истата.

Одговор на барање

Одговор на барање

Ве известуваме дека не е донесена Одлука за приватизација на Јавното Претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ.