Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 02

Број на станови во градба каде јавното претпријатие е инвеститор.

Барање | Одговор на барање

Одговор на барање

Ве известуваме дека во моментот Јавното Претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ е инвеститор на 577 станови кои се во изградба.