Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 02

Колку денови вкупно раководното лице на агенцијата било на службен пат надвор од државата и колку средства се потрошени од буџетот на агенцијата?

Барање | Одговор на барање

Одговор на барање

Раководното лице на Агенцијата за иселеништво било на службен пат надвор од државата еден ден и за тоа патување се потрошени средства во износ од 82 ЕУРО или во денарска противвредност од 5.043,00 денари.