Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 01

Листа на информации од јавен карактер и годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2006 год.

Барање | Одговор на барање

Одговор на барање

Ви доставуваме примерок од изготвената Листа на информации од јавен карактер на Агенцијата за иселеништво, која е објавена на Интернет страницата на Агенцијата, со адреса www.emigration.gov.mk