Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 02

Дали постапката за набавка на Клеточен сепаратор на крв (22/2008), е обжалена, доколку е обжалена колку жалби се поднесени и кои се основните причини поради кои се изјавени жалбите?

Барање | Одговор на барање

Одговор на барање