Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 02

Дали е донесена одлука за поништување на постапката за јавна набавка на изградба на источна и западна трибина на Градскиот стадион- Скопје (48/2008), и ако да, поради која причина наведена во членот 169 од Законот за јавни набавки? Доколку е донесена одлука за поништување, дали повторно е објавен оглас или е пристапено кон преговарање без објавување на оглас.

Барање | Одговор

Одговор

Предметот на јавна набавка се спроведува по пат на ограничена постапка со користење на електронска аукција, по оглас бр. 48/2008 објавен во Службен весник на Република Македонија бр. 143/08.