Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 01

Копија од сите договори склучени помеѓу Општина Центар и невладините организации за финансирање на проекти од Буџетот на Општина Центар за 2012 година.

Барање | Одговор | Прилог на одговорот 

 

Одговор

Бараниот документ е во  прилог.