Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 03

Листа на невладини организации кои имаат добиено средства од Буџетот на општина Штип во 2012 година, поединечно по организација и износ (сума), како и копија од одлуките.

Барање | Одговор | Прилог на одговорот

Одговор

Бараниот документ е во  прилог.