Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 02

Копија од сите договори склучени помеѓу Општина Штип и невладините организации за финансирање на проекти од Буџетот на Општина Штип за 2012 година.

Барање