Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 02

Кои пратеници од сегашниот состав на Собранието на РМ и колку средби одрале со граѓаните на вашата општина?

Одговор

Одговор

Немаме податок дека некои од пратениците одржале средби со граѓаните.