Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 03

Копија од сите дописи на општината кои се доставени до Собранието на РМ и одговорите на доставените дописи, од моментот на изборот на актуелниот состав на Советот на општината и на градоначалникот до моментот на добивањето на ова барање?

Одговор | Одговор од Канцеларијата за комуникација со граѓаните