Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 02

Кои пратеници од досегашниот состав на Собранието на РМ и колку средби одрале со граѓаните на вашата општина?

Жалба | Решeние на Комисијата | Одговор | Одговор

Жалба

Поради неовомоување пристап до информација – молчење на администрација

Одговор

Во Општина Градско средба со граѓаните имаат одржано пратениците Илија Димовски, Ѓорѓи Коџобашиев и Весна Пемова кои имаат одржано средби во сите населени места во Општината.

Одговор