Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 02

Кои пратеници од досегашниот состав на Собранието на РМ и колку средби одрале со граѓаните на вашата општина?

Жалба | Одговор | Решение на Комисијата

Жалба

Против неовозможување пристап до информација – молчење на администрација

Одговор

Решение на Комисијата