Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 01

На кои пратеници од досегашниот состав на Собранието на РМ од изборната единица на вашата општина им е обезбедена просторија за контакт со граѓаните и каде се наоѓа определената просторија?

БарањеЖалба | Решение на Комисијата | Одговор

Жалба

Поради неовозможување пристап до информација – молчење на администрација

Одговор