Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 01

На кои пратеници од сегашниот состав на Собранието на РМ од изборната единица на вашата општина им е обезбедена просторија за контакт со граѓаните и каде се наоѓа определената просторија?

Барање | Жалба | Одговор | Заклучок

 

Жалба

Поради неовозможување пристап до информација

Одговор на барање