Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 03

Дали еизработена база на податоци за примените претставки за дискриминација и дали се ангажирани надворешни соработници во областа на борбата против дискриминацијата.

Барање | Одговор на барање

Одговор на барање