Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 01

Доставете ни ја националната стратегија за еднаквост и недискриминација по основ на пол, етничка припадност, лица со различна возраст и лица со посебни потреби за периодот од 2012 до 2015 година.

Барање | Одговор на барање

Одговор на барање