Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 08

Колку барања за поведување на прекршочна постапка се доставени до надлежните судови и врз основа на кои закони со кои се предвидени прекршоците се доставени барањата (бараната информација треба да се однесува за периодот од формирањето на комисијата заклучно со 01 октомври 2010 година)?

Барање | Одговор на барање

Одговор на барање